Compromesos amb l'exit

Gestió de reclamacions

Tracte personalitzat o gestions en bloc? Per què no ambdues coses?

A BCN IURIS hem aconseguit desenvolupar una sèrie de processos exclusius per als serveis que prestem que ens permeten oferir un tracte personalitzat a tots els nostres clients i donar solució a més de 20.000 expedients anualment.

I és que realitzem la gestió de reclamacions en la seva doble vessant: com a reclamants i com a reclamats, en l’àmbit contractual i extracontractual.

En ambdós casos actuem de manera integral. En un primer moment duem a terme les gestions de conciliació adients per a arribar a acords amistosos. En segon lloc, per a tots aquells supòsits en què no siguin atesos els nostres requeriments, exercim les accions judicials pertinents en front dels òrgans judicials competents (civil, penal, contenciós-administratiu, social, etc.) per tal d’obtenir una resolució favorable, cosa que aconseguim en gairebé tots els casos que arriben a les nostres mans.

Per descomptat, actuem en tots els sectors del mercat i cobrim les necessitats i idiosincràsies de cada client en el seu àmbit jurisdiccional específic.

Necessites que algú gestioni les teves reclamacions? Amb BCN IURIS esculls el bufet guanyador.

Com a reclamant

Concretem i quantifiquem els perjudicis ocasionats, identifiquem al responsable (físic/jurídic) i exercim les accions corresponents per tal de rescabalar els perjudicis soferts.

Com a reclamat

Ens dotem de la documentació necessària per analitzar i valorar els supòsits fàctics i donem respostes a les accions judicials exercides per la part contrària.

Ens referim a deutes impagats, recuperació de l’IVA, subrogació en el pagament als assegurats, despeses mèdiques, recobrament de primes d’assegurances impagades, etc. Són temes seriosos que requereixen solucions avançades i a BCN IURIS oferim el serveis de la gestió de cobraments més dinàmic del sector. Amb una aposta clara per la conciliació en front de la intermediació, busquem el màxim benefici pels nostres representats i ens impliquem en cada un dels casos que tractem.

Cobraments

No és el que fem, és com ho fem.

Recobrament per subrogació en el pagament

Prestem aquest servei per a tots aquells supòsits en què el client, en base a una relació contractual, es subroga en la indemnització i necessita repetir contra un tercer responsable.

Gestió d’impagats

Ens ocupem de tot allò relacionat amb l’impagament de factures, rebuts, primes, etc.

Recuperació de l’IVA

En totes aquelles partides reconegudes en el compte de pèrdues i guanys com a deute impagat i, per tant, com a crèdit recobrable, realitzem les gestions oportunes per tal de dur a terme la recuperació de l’IVA repercutit en les factures integrades en les liquidacions corresponents al moment de la meritació.

Gestió del compte deutor

Gestions de cobrament i recobrament que realitzem de forma integral, és a dir, per via extrajudicial i per via judicial.